Bel ons:

Het IPIG-model: op welk niveau communiceer jij met anderen?

Het IPIG-model: bewust communiceren op vier niveaus

Gesprekken verlopen niet altijd soepel. Het IPIG-model geeft inzicht in verschillende niveaus van communicatie. Aan de hand daarvan krijg je meer grip op het communicatieproces.

Een stroef gesprek kan talloze oorzaken hebben. We maken bijvoorbeeld geen verbinding, praten langs elkaar heen en begrijpen elkaar niet. Waarom lukt het ons niet om aansluiting te vinden bij onze gesprekspartners? En hoe kunnen we daar verbetering in aanbrengen?

In 1987 introduceerde de Amerikaanse psycholoog David McClelland het ijsbergmodel, waarmee hij poogde bewuste en onbewuste aspecten van de mens beter in beeld te brengen. 1 Boven de waterlijn is het zichtbare gedrag te zien: de bovenstroom. Onder de waterlijn, in de onderstroom, bevinden zich onbewuste en onzichtbare factoren die het gedrag eveneens beïnvloeden: overtuigingen, normen en waarden, motieven, enzovoorts.

Het IPIG-model vertoont overeenkomsten met het ijsbergmodel in de zin dat er ook sprake is van een boven- en onderstroom. Het verschil is dat IPIG zich beperkt tot communicatie.

IPIG: schakelen tussen bovenstroom en onderstroom

Doorgaans voelen mensen zich comfortabel als ze over zichtbare, inhoudelijke aspecten praten. Ze vinden het lastig en spannend om onzichtbare aspecten te bespreken. Toch leiden aspecten die zich onder de oppervlakte bevinden regelmatig tot miscommunicatie en stroeve samenwerking. Het is dus van belang om in de communicatie aandacht te besteden aan zowel de bovenstroom als de onderstroom, zodat je nader tot elkaar kunt komen en elkaar op een constructieve manier kunt beïnvloeden. IPIG helpt daarbij.

De vier niveaus van communicatie

Het IPIG-model heeft vier communicatieniveaus: inhoud, procedure, interactie en gevoel. In elk gesprek kom je de vier niveaus bewust of onbewust in meer of mindere mate tegen. Door het IPIG-model toe te passen, kun je de onderstroom verbinden met de bovenstroom in je communicatie. Hieronder bespreken we de vier communicatieniveaus een voor een.

1. Inhoud

Op dit niveau communiceer je over de feitelijke punten die aan het onderwerp gerelateerd zijn. Dit is dus een vrij rationeel en praktisch niveau. Welke keuzes maken we in het beleid van de organisatie? Wat doen we met persoonsgegevens van onze klanten? Hoe ben je tot een bepaald besluit gekomen? Allemaal vragen die betrekking hebben op de eerste letter van het IPIG-model: de inhoud.

2. Procedure

Op het tweede niveau van het IPIG-model communiceer je over de afspraken die je met elkaar maakt. Denk hierbij aan afspraken over wie iets doet, wat iemand doet en wanneer dit gebeurt. Op dit niveau kan het ook gaan om vergaderregels die je bespreekt en op elkaar afstemt.

3. Interactie

Op het derde IPIG-niveau communiceer je over hoe je met elkaar omgaat. De communicatie wordt dus al iets persoonlijker. Dat komt ook doordat je met verschillende communicatiestijlen te maken kunt hebben. Vinden we de communicatie onderling prettig verlopen? Wat verwachten we van elkaar? Hoe willen we met elkaar omgaan? Het gaat nog niet over de persoonlijke emoties, maar wel over de ervaringen van de gesprekspartners.

4. Gevoel

Op dit niveau staan de gevoelens van mensen centraal. Een gesprekspartner kan bijvoorbeeld boos, verdrietig of juist heel blij zijn. Deze gevoelens kunnen opgeroepen worden door de inhoud van het gesprek, de procedure of de wijze waarop gesprekspartners met elkaar omgaan. Uiteraard kunnen ze ook worden beïnvloed door factoren buiten het gesprek om. Deze gevoelens zijn niet altijd zichtbaar, maar bepalen wel in grote mate de effectiviteit van het gesprek. Ze zijn dus ook onderdeel van het IPIG-model.

Communiceren op het juiste niveau met IPIG

De gedachte achter het IPIG-model is dat je effectiever communiceert als je tijdens een gesprek bewust schakelt tussen de vier niveaus. Op die manier begeef je jezelf op de juiste frequentie en maak je op alle niveaus contact met anderen. Blijf je bijvoorbeeld op de inhoud communiceren terwijl de ander op gevoelsniveau blokkeert, dan loop je het risico dat diegene niet ontvankelijk is voor je boodschap.

IPIG: hoe communiceer jij met anderen?

Heb je het gevoel dat jij je communicatie kunt verbeteren? Met het IPIG-model vergroot jij je inzicht in de gelaagdheid van communicatie. Dat helpt je om misverstanden te voorkomen, beter samen te werken en draagvlak voor je ideeën te vergroten.

Bronnen

  1. McClelland, D.C. (1987). Human Motivation. Cambridge: Cambridge University Press. ↩︎

TAGS

Boost je spreekvaardigheid

Wij zijn De Gespreksacademie. Wij helpen jou als professional je gespreksvaardigheden verbeteren. Dat doen we in de vorm van training en coaching. Verder delen we kennis over alles wat te maken heeft met gespreksvoering.

Boost je spreekvaardigheid

Wij zijn De Gespreksacademie. Wij helpen jou als professional je gespreksvaardigheden verbeteren. Dat doen we in de vorm van training en coaching. Verder delen we kennis over alles wat te maken heeft met gespreksvoering.

×