Bel ons:

LSD: luisteren, samenvatten, doorvragen

De LSD-techniek: luisteren, samenvatten, doorvragen.

Wil jij meer uit je gesprekken halen? Om gestructureerd te communiceren en tot de kern te komen kun je de lsd-techniek toepassen: luisteren, samenvatten, doorvragen.

Een goed gesprek voeren: dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Communicatie is een complex proces waarop veel verschillende factoren van invloed zijn.

Als zender moet je in staat zijn het gesprek te structureren, helder te formuleren en je non-verbale signalen in overeenstemming te brengen met je boodschap.

Daarmee heb je echter pas de eerste stappen gezet.

Een gesprek vindt immers plaats tussen meerdere personen. In gesprekssituaties ben je zowel zender als ontvanger. 1 Je moet dus niet alleen je eigen communicatie afstemmen op degene die tegenover je zit, maar ook slim inspelen op de reacties die je krijgt.

De lsd-techniek helpt je hierbij.

Wat is de lsd-techniek?

Lsd is een techniek om methodisch tot de kern van iemands verhaal te komen. Je past de techniek toe als je gesprekspartner beschikt over informatie die jij wilt achterhalen. Het is dus een vorm van actief luisteren die je als de ontvanger van de boodschap kunt inzetten.

De lsd-techniek: luisteren, samenvatten, doorvragen

Als je de lsd-techniek toepast, vervul je een sturende, soms zelfs dwingende rol in het gesprek. Je doet het immers om datgene wat de ander met zich meebrengt naar de oppervlakte te brengen.

In sommige gevallen is dat niet meer dan logisch: als je als buitenstaander een gesprek voert met een expert, is van tevoren duidelijk wie de vragen stelt en wie de antwoorden geeft. In andere gevallen kan de lsd-techniek ook op weerstand stuiten, bijvoorbeeld als je als politieagent een verdachte ondervraagt.

Hieronder bespreken we de drie stappen van de lsd-techniek een voor een.

Luisteren

Allereerst is het cruciaal aandachtig te luisteren naar je gesprekspartner. Je moet niet alleen horen wat de ander zegt, maar er actief naar luisteren.

Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat je luistersignalen geeft, oogcontact maakt en de ander waar nodig aanvult – zonder dat je er te veel doorheen praat.

Je moet ook letten op non-verbale signalen, openstaan voor diepere intenties en aanvoelen welke emoties achter de woorden schuilgaan. Communicatie vindt immers altijd op verschillende niveaus plaats.

Samenvatten

Nadat je aandachtig hebt geluisterd, is het tijd voor stap 2 van de lsd-techniek: samenvatten wat je hebt gehoord. Dit doe je door te parafraseren: je herhaalt in eigen woorden de essentie van het verhaal.

Samenvatten heeft vier belangrijke voordelen. Je laat ermee zien dat je actief hebt geluisterd, je controleert of je de ander hebt begrepen en je geeft hem of haar de kans eventuele misverstanden te corrigeren.

Tot slot kan de parafrase ervoor zorgen dat je tot nieuwe inzichten komt, aangezien je de informatie op een andere manier onder woorden brengt dan de zender van de boodschap deed.

Doorvragen

Doorvragen is een cruciale stap van de lsd-techniek. Stel vragen met als doel dieper op het onderwerp in te gaan, meer informatie te verkrijgen en tot de kern van de zaak te komen.

Als je de juiste vragen stelt, kun je waardevolle inzichten vergaren die anders verborgen zouden blijven. Je kunt bijvoorbeeld de achterliggende gedachten, gevoelens en motieven van je gesprekspartner achterhalen.

Zo krijg je een completer beeld krijgt van de situatie, waardoor je beter in staat bent daar adequaat op te reageren.

Eerst vragen, dan luisteren, samenvatten en doorvragen

Zoals gezegd heeft degene die de lsd-techniek inzet in een gesprek vaak een sturende rol. Dat kan van tevoren al duidelijk zijn. In dat geval is het goed dat je vanaf het begin de leiding op je neemt: neem het begin van het gesprek voor je rekening, stel de eerste vraag en stimuleer de ander om te praten. Zodra je dat voor elkaar hebt, kun je op een heel organische manier gaan luisteren, samenvatten en doorvragen.

Pas jij de lsd-techniek bewust toe?

De lsd-techniek is een effectieve methode om meer uit je gesprekken te halen. Het vergt oefening om de techniek onder de knie te krijgen. In het begin kan het geforceerd aanvoelen om steeds dezelfde stappen te herhalen, zowel voor jou als voor je gesprekspartner. Hoe vaker je dat doet, des te natuurlijker je ze in je gesprekken leert verwerken – en dat leidt waarschijnlijk tot betere resultaten.

Bronnen

  1. Shannon, C. E. en Weaver, W. (1949). The Mathematical Theory of Communication. University of Illinois Press. ↩︎

TAGS

Boost je spreekvaardigheid

Wij zijn De Gespreksacademie. Wij helpen jou als professional je gespreksvaardigheden verbeteren. Dat doen we in de vorm van training en coaching. Verder delen we kennis over alles wat te maken heeft met gespreksvoering.

Boost je spreekvaardigheid

Wij zijn De Gespreksacademie. Wij helpen jou als professional je gespreksvaardigheden verbeteren. Dat doen we in de vorm van training en coaching. Verder delen we kennis over alles wat te maken heeft met gespreksvoering.

×