Bel ons:

Gespreksvaardigheden zijn essentieel voor professioneel succes. In veel rollen is het cruciaal om effectief te communiceren, of je dat nu doet met klanten, collega’s of leidinggevenden. Het gaat erom dat je jezelf en je ideeën overtuigend kunt uitdragen, zowel tijdens persoonlijke ontmoetingen als in videocalls. Toch krijgt de ontwikkeling van gespreksvaardigheden vaak niet de aandacht die ze verdient. De Gespreksacademie richt zich juist volledig op deze vaardigheden.

Je ontvangt altijd binnen 24 uur een reactie.

DE basis voor professioneel succes

De Gespreksacademie helpt professionals hun gespreksvaardigheden te verbeteren. Dat doen we in de vorm van training en coaching. Daarnaast delen we kennis over alles wat met mondelinge communicatie te maken heeft.

ONZE AANPAK

Trainingen van De Gespreksacademie zijn altijd activerend van aard. De bijeenkomsten kennen een grote variatie in werkvormen. Zo houden we de groep actief en betrokken. Als cursist ben je voortdurend bezig met oefeningen, opdrachten en je casuïstiek uit je eigen praktijk. Dat zorgt voor een hoge intensiteit en een grote leeropbrengst. Bovendien sluiten we onze cursussen af met een individueel voortgangsgesprek, waarin je de kans krijgt om te reflecteren op je voortgang en om je persoonlijke vraagstukken nogmaals onder de loep te nemen. 

Onze principes

Een effectieve gesprekspartner maakt contact met de ander, stemt de communicatie bewust af op de situatie en brengt focus aan in de boodschap. Op basis van deze drie principes helpen we jou effectiever communiceren. Ze liggen dan ook ten grondslag aan al onze cursussen en coachingstrajecten.
Contact maken met je gesprekspartner

Contact

Contact is de basis voor effectieve communicatie. Het gaat erom dat je verbinding maakt met de ander, zowel emotioneel als intellectueel. Wij leren je welke technieken je kunt toepassen om contact te maken, zodat je open en productieve gesprekken kunt voeren.
Je communicatie bewust afstemmen op de ander en de situatie

Afstemming

Om een gesprek voorspoedig te laten verlopen, is afstemming van fundamenteel belang. Je moet je communicatiestijl aanpassen op die van je gesprekspartner, schakelen tussen niveaus en flexibel omgaan met de gespreksdynamiek. Wij helpen je hier sensitiviteit voor te ontwikkelen.
Focus aanbrengen in je formuleringen

Focus

Als je wil dat je gesprekspartner je boodschap begrijpt en onthoudt, moet je de informatie helder en compact overbrengen. Dat doe je door je formuleringen te stroomlijnen en een strakke structuur aan te houden in het gesprek. Wij helpen je om hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden, je boodschap krachtig onder woorden te brengen en het gesprek in goede banen te leiden.

Wij zijn onderdeel van School for Professionals

School for Professionals helpt jou jezelf als professional te ontwikkelen. Je kunt onder meer bij ons terecht om je presentatievaardigheden, schrijfvaardigheden en didactische vaardigheden te trainen. Neem een kijkje op de websites van de andere labels: De Presenteerschool, De Schrijftrainers en Centrum voor Didactiek.

WIJ ONDERSTEUNEN DE NIEUWE ECONOMIE

MVO-certificaat

School for Professionals hecht waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarom zijn wij partner van MVO Nederland. Dat is een beweging van ondernemers die de vier thema’s van de nieuwe economie onderschrijven: klimaatneutraal, circulair, inclusief en met eerlijke ketens. Waar mogelijk verwerken we de thema’s in onze bedrijfsvoering. Verder stemmen we een deel van ons aanbod af op professionals die in de nieuwe economie werkzaam zijn.

×